ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು

Http://cookpadrecipes.com/ ನಲ್ಲಿರುವ cookpadrecipes.com ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ cookpadrecipes.com ಗೆ ಸೇರಿದ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಸೈಟ್‌ನ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಅಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಮಗಳು, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಸೈಟ್‌ಗೆ ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಷರತ್ತುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿದರೆ, ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಿಭಾಗ 10.2 ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸೈಟ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ
ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಂಪನಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗದ, ವಿಶೇಷವಲ್ಲದ, ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ, ಸೀಮಿತ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು. ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ: (a) ನೀವು ಸೈಟ್‌ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು, ಬಾಡಿಗೆಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ, ವರ್ಗಾಯಿಸಲು, ನಿಯೋಜಿಸಲು, ವಿತರಿಸಲು, ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು; (ಬಿ) ನೀವು ಸೈಟ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಾರದು, ಡಿಸ್ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಬಾರದು; (ಸಿ) ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೀವು ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು; ಮತ್ತು (ಡಿ) ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸೈಟ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಬಾರದು, ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿತರಿಸಬಹುದು, ಮರುಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು, ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಿಡುಗಡೆ, ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನ ಇತರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ, ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಡಚಣೆ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲ. ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ.

ನೀವು ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು, ಪೇಟೆಂಟ್‌ಗಳು, ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಷಯವು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಟ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವು ಸೆಕ್ಷನ್ 2.1 ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸೀಮಿತ ಪ್ರವೇಶ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡದ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು; ಇತರೆ ಬಳಕೆದಾರರು
ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು. ಸೈಟ್ ತೃತೀಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತದೆ, ವಾರಂಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರನೇ-ಪಕ್ಷದ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೂಕ್ತ ಮಟ್ಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಇತರೆ ಬಳಕೆದಾರರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈಟ್ ಬಳಕೆದಾರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದ ಕಾರಣ, ನೀವು ಅಥವಾ ಇತರರು ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸೈಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ನಡುವೆ ವಿವಾದವಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಯಾವುದೇ ಬಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.

ಈ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಏಜೆಂಟರು, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಹಿಂದಿನ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿವಾದ, ಹಕ್ಕು, ವಿವಾದ, ಬೇಡಿಕೆ, ಹಕ್ಕು, ಬಾಧ್ಯತೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕಾರಣ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸೈಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೇಲಿನವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1542 ಅನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೀರಿ, ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ: “ಸಾಲದಾತನು ತನ್ನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಪರವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಸಾಲಗಾರನೊಂದಿಗಿನ ಅವನ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬೇಕು. “

ಕುಕೀಸ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಬೀಕನ್ಗಳು. ಇತರ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಂತೆ, cookpadrecipes.com ‘ಕುಕೀಗಳನ್ನು’ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳು, ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುಟಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದವರು ಅಥವಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಶಕರ ಬ್ರೌಸರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪುಟದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Google DoubleClick DART ಕುಕೀ. ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ www.website.com ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಸೈಟ್‌ಗಳ ಭೇಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇದು DART ಕುಕೀಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂದರ್ಶಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ Google ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ DART ಕುಕೀಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು.

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗಗಳು
ಸೈಟ್ ಅನ್ನು “ಇರುವಂತೆಯೇ” ಮತ್ತು “ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ” ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಖಾತರಿಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಖಾತರಿಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. , ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಸ್ತಬ್ಧ ಆನಂದ, ನಿಖರತೆ, ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡದಿರುವಿಕೆ. ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಸೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ದೋಷರಹಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿಖರ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ವೈರಸ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೋಡ್, ಸಂಪೂರ್ಣ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಕ್ಕೆ ಖಾತರಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. , ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಾರಂಟಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಾರಂಟಿಗಳು ಮೊದಲ ಬಳಕೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು (90) ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ಸೂಚ್ಯ ವಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ಸೂಚ್ಯವಾದ ವಾರಂಟಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿತಿ
ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಳೆದುಹೋದ ಲಾಭ, ಕಳೆದುಹೋದ ಡೇಟಾ, ಬದಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರೋಕ್ಷ, ಪರಿಣಾಮ, ಅನುಕರಣೀಯ, ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಹಾನಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ. ಸೈಟ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಡೇಟಾ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಿದ್ದರೂ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಗರಿಷ್ಠ ಐವತ್ತು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ (ಯು.ಎಸ್. $ 50) ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ.

ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮಿತಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ. ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ನೀವು ಸೈಟ್ ಬಳಸುವಾಗ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪೂರ್ಣ ಬಲ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಯಾವುದೇ ಮುಕ್ತಾಯವು ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ಗಳಿಂದ ಅಳಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಯಾವುದೇ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಕೆಳಗಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ: ವಿಭಾಗಗಳು 2 ರಿಂದ 2.5, ವಿಭಾಗ 3 ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳು 4 ರಿಂದ 10.

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ.
ಕಂಪನಿಯು ಇತರರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಮತ್ತು ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ನಮ್ಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಒದಗಿಸುವ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು, ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ (ಗಳನ್ನು) ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತು ಆಪಾದಿತ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಿಖಿತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ (ಅನುಸಾರವಾಗಿ) 17 USC § 512 (c)) ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಏಜೆಂಟ್‌ಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು:

ನಿಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಹಿ;
ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೆಲಸ (ಗಳ) ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ;
ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುವಿನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೀರಿ;
ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ;
ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ;
ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಸ್ತುವಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾಲೀಕರು, ಅದರ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ; ಮತ್ತು
ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಗ್ದಂಡನೆಯ ದಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆಪಾದಿತ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾಲೀಕರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, 17 U.S.C ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ § 512 (ಎಫ್), ಲಿಖಿತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಯು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ದೂರುದಾರ ಪಕ್ಷವು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ
ಈ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊನೆಯ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಸೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊನೆಯ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವು ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ರವಾನಿಸಿದರೂ, ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸೂಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಮೂವತ್ತು (30) ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮೂವತ್ತು (30) ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸೂಚನೆಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ನ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯು ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಇದು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಂಡಾಟರಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ವೇವರ್‌ನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ. ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯು ಒದಗಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಏಜೆಂಟರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಆಸಕ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನವರು, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿತರು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮೊದಲು, ಪಕ್ಷವು ಇತರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಥವಾ ವಿವಾದದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಆಧಾರ ಮತ್ತು ವಿನಂತಿಸಿದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಲಿಖಿತ ವಿವಾದದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಕಂಪನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು: cookpadrecipes.com. ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೂವತ್ತು (30) ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಥವಾ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫರ್‌ನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರೆಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಬೇಕು, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನೀಡುವ ಸ್ಥಾಪಿತ ಪರ್ಯಾಯ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವವರು. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಾಡಲು AAA ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಎಡಿಆರ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎಡಿಆರ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ನಿಯಮಗಳು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ AAA ಗ್ರಾಹಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ adr.org ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಥವಾ AAA ಅನ್ನು 1-800-778-7879 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಏಕೈಕ, ತಟಸ್ಥ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತ (US $ 10,000.00) ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳು, ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರುವ ಪಕ್ಷದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ, ನೋಟೇತರ ಆಧಾರಿತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೊತ್ತವು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳು (US $ 10,000.00) ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿವಾಸದಿಂದ 100 ಮೈಲಿಗಳ ಒಳಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು, ನೀವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ. ನೀವು ಯುಎಸ್ ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮೌಖಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತು ಸಮಂಜಸವಾದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಥ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊನೆಯ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ $ 2,500.00 ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ADR ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ಸಮಾನ ಪಾಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಆಧಾರಿತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯಮಗಳು. ನೋಟೇತರ ಆಧಾರಿತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಚುನಾಯಿತವಾದರೆ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ದೂರವಾಣಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಪಕ್ಷವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯು ಪಕ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಮಯ ಮಿತಿ

ರು. ನೀವು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮಿತಿಗಳ ಶಾಸನದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಲೇಮ್‌ಗಾಗಿ AAA ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಆರಂಭವಾದರೆ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರರು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೇಮ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಚಲನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನು ವಿತ್ತೀಯ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನು, AAA ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿತ್ತೀಯವಲ್ಲದ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನು ಲಿಖಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅಗತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೊಂದಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನಿಗೆ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಪುಗಾರರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮನ್ನಾ. ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಬೇಕು, ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಮಿತ, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅತ್ಯಂತ ಸೀಮಿತ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತವೆ, ಬದಲಾಗಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ.

ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಏಕೀಕೃತ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮನ್ನಾ. ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವರ್ಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರ.

ಗೌಪ್ಯತೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಷೇಧಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಸ್ತಾರತೆ. ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಭಾಗಗಳು ಅಮಾನ್ಯವಾದುದು ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುದೇ ಬಲ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಪೂರ್ಣ ಬಲ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.

ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು. ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಮನ್ನಾವು ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಪ್ಪಂದದ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ. ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದವು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಮುಕ್ತಾಯದಿಂದ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕುಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ನೀವು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲೈಮ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ತರಬಹುದು.

ತುರ್ತು ಸಮಾನ ಪರಿಹಾರ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ಕ್ರಮಗಳ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಮನ್ನಾ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲಿನವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮಾನನಷ್ಟದ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ಪಕ್ಷದ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ, ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ, ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಅಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಸೈಟ್ ಯುಎಸ್ ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಅಥವಾ ಆಮದು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ನೀವು ರಫ್ತು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮರು-ರಫ್ತು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಡಿ, ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಯುಎಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಡೇಟಾ, ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ರಫ್ತು ಕಾನೂನುಗಳು ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿವೆ.

ಕಂಪನಿಯು ವಿಭಾಗ 10.8 ರಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, 400 ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಸ್ಯಾಕ್ರಮೆಂಟೊ, CA 95814, ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ (800 ರಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿಭಾಗದ ದೂರು ಸಹಾಯ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನೀವು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ) 952-5210.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂವಹನ. ನೀವು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ನೀವು ಸೈಟ್ ಬಳಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ

ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು, ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತದೆಯೇ. ಒಪ್ಪಂದದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ನೀವು (ಎ) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿ; ಮತ್ತು (ಬಿ) ಕಂಪನಿಯು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು, ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ನೋಟಿಸ್‌ಗಳು, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂವಹನಗಳು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂವಹನಗಳು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಮಗಳು. ಈ ನಿಯಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸೈಟ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯವು ಅಂತಹ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಯ ಮನ್ನಾ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಭಾಗದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. “ಸೇರಿದಂತೆ” ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ “ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇರಿದಂತೆ”. ಈ ಷರತ್ತುಗಳ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಯು ಅಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಇತರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅಡೆತಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗದ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅದು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನದು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರನಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮಗಳು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು, ಕಂಪನಿಯ ಪೂರ್ವ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಯೋಜಿಸದೆ, ಉಪಗುತ್ತಿಗೆ, ನಿಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಯಿಸದೇ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಯತ್ನ, ಉಪ ಒಪ್ಪಂದ, ನಿಯೋಗ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಶೂನ್ಯ ಕಂಪನಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಈ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ನಿಯೋಜಿತರ ಮೇಲೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಓದಿ.

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ/ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ. ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ©. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು, ಲೋಗೊಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಗುರುತುಗಳು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ತೃತೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ.

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ
ವಿಳಾಸ: cookpadrecipes.com

ಇಮೇಲ್: cookpadrecipes@gmail.com

ಅಡುಗೆಯ ತಂದೆ © 2022 Frontier Theme